Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Public Works Code: RES-46-98   Author: Hon. Segundo S. Calderon Date Approved: June 19, 1998   Date Posted:May 9, 2013

 

Kapasiyahang humilling sa Kgg. na Engr. Oscar Mercado, Superintendent IV, NIA Tambubong, San Rafael, Bulacan na magyaring tapusin ang paggawa sa Tenejero Creek para sa kapakanan ng mga magsasaka sa Pulilan, Bulacan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links