Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-37-1990   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: July 6, 1990   Date Posted:April 25, 2012

 

Pagpapasiya na mapitagang ipabatid sa lahat ng kinauukulan at higit sa lahat sa Kgg. na Pangulong Corazon C. Aquino na ang bumubuo ng Sangguiniang Bayan ng Pulilan, Bulacan ay buong-buo na nakikiisa, sumusuporta at nagtataguyod sa napakagandang layunin at adhkain ng KABISIG.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links