Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: RES-33-98   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: June 16, 1998   Date Posted:May 9, 2013

 

Kapasiyahang pinagtitibay ang kapisiyahan Blg. 01-98 ng Municipal Development Council na naglalaan ng P710,00.00 para ibili ng karagdangang binhi ng palay.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links