Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-07-1990   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: May 4, 1990   Date Posted:April 25, 2012

 

Kautusang Nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na Lagyan ng Kaukulang pondo ang suweldo at allowance para sa isa pang Kasangguni ng Sangguniang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links