Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-122-1997   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: December 12, 1997   Date Posted:March 6, 2013

 

Resolusyon ng pagbati at mataas na pagpapahalaga ang Kgg.na Bise Gob.Josefina M.Dela Cruz dahilan sa Pagtatamo niya ng TOYF award sa taong 1997 para sa paglilingkod sa Pamahalaan .

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links