Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: RES-36-1990   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: May 4, 1990   Date Posted:April 25, 2012

 

Pagpapasiya na ang pondong P400,000 buhat sa BALGU/(NALGU) ay ilaan sa pagpapaayos o repair/Improvement ng Municiapal Building and Grounds upang magkaroon ng magandang representation o larawan ang epiktibong pamamahala ng kasalukuyang Sangguniang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links