Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: Res-78-1997   Author: Hon. Alberto C. Andan Date Approved: August 8, 1997   Date Posted:March 6, 2013

 

Kapasiyahng humihingi sa mga Kongreso ng Pilipinas sa  pamamagitan ni Kgg.Anghelito M. Sarmiento,Kinatawan ng Ika-apat na Distrito ng Bulakan at Caretaker ng Unang Distritro na ang Bulacan State University sa Bayan ng Malolos ,Bulacan ay Maipangalan sa yumaong Kinatawan ng unang Distrito ng Bulacan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links