Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-68-1997   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: July 17, 1997   Date Posted:March 6, 2013

 

Kapasiyahang na nagbibigay ng kapangyarihan sa pambayang Ingat-Yaman na maningil ng Goodwill Money sa mga Pagkakalooban ng karapatan na umokupa ng stall sa Pamilihang Bayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links