Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-50-1997   Author: Hon.Alexander R.Flores Date Approved: May 23, 1997   Date Posted:February 27, 2013

 

Kapasiyahang nagbibigay pahintulot sa SRJ,Inc na kinakatawan ni Gng.Natividad Suarez na makapagpatayo ng isang Libingan (Memorial Park) sa Barangay Paltao,Pulilan Bulacan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links