Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-19-1991   Author: Hon. Marcelo SC. Enrequez Date Approved: June 7, 1991   Date Posted:April 25, 2012

 

Resolusyon na bigyan ng kapangyarihan ang Kgg. na Punong Bayan, Aurelio S. Plamenco at Ingat Yamang Bayan, Pablo J. Reyes na ilagay sa Time Deposit ang pondo ng munisipyo sa Banko ng Pamahalaan na nagbigay ng higit na mataas na tubo, samantalang hindi pa ginamit ang naturang pondo.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links