Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-35-1997   Author: Hon.Alexander R.Flores Date Approved: March 7, 1997   Date Posted:February 27, 2013

 

Resolusyon ng pagbati at mataas na pagpapahalaga dahilan sa sama-samang pagkilos na nagbunga ng tagumpay at karangalan hindi lamang para sa mga taga- palengke kung hindi sa lahat ng mamamayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links