Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-30-1990   Author: Hon. Renan B. Castillo Date Approved: May 4, 1990   Date Posted:April 23, 2012

 

Pagpapasiya na ang mga sumusunod na Kapasiyahan ng Sangguniang Barangay ng Balatong B ay pagtibayin matapos gawin ang ilang pagbabago.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links