Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-23-1997   Author: Hon.Dominador R. Esguerra Date Approved: February 28, 1997   Date Posted:February 27, 2013

 

Kapasiyahang binibigyan ng Kapangyarihan si Atty.Pacifico G.Eusebio,Jr.na humarap sa hukuman at gumanap bilang abogado ng Pamahalaang Bayan ng Pulilan sa kaso ng expropriation laban kay Bb.Rearma De Belen (Civil Case No.76,RTC-Bulacan) kasama ang Panlalawigang Manananggol ng Bulacan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links