Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-13-1997   Author: Hon.Lydia E. Sayo Date Approved: January 24, 1997   Date Posted:February 27, 2013

 

Kapasiyahang humihiling sa department of  Education , Culture and Sports (DECS) na magsagawa ng kaukulang hakbang para sa madaling paghihiwalay ng Sta.Peregrina High School at Dampol 2nd High school at pagtatalaga ng Punong Guro at karagdagan pang mga guro sa Sta.Peregrina High School.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links