Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-06-1997   Author: Hon.Victoriano B.Santos Date Approved: January 3, 1997   Date Posted:February 27, 2013

 

Resolusyon ng pasasalamat at mataas na pagpapahalaga kay Kgg.Salvador H. Escudero III. Kalihim ng kagawaran ng Pagsasaka dahilan sa kanyang ipinamalas na pagmamalasakit at pagmamahal sa mga mamamayan ng Pulilan, lalo sa mga magsasaka.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links