Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-28-1990   Author: Hon. Marcelo Sc. Enriquez Date Approved: April 20, 1990   Date Posted:April 23, 2012

 

Resolusyon ng Pasasalamat at pagpapahalaga kina Kgg. Punong Lalawigan Roberto M. Pagdanganan at G. Ben Peralta dahilan sa kanilang ipinamalas na kagandahang loob at pagpapahalaga sa sining at musika sa pamamagiatan  ng pagkakaloob ng mahalagang tulong sa pangkat ng musikong bumbong.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links