Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-33-1996   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: December 6, 1996   Date Posted:February 5, 2013

 

Kautusang naglalaan ng halagang P80,000.00 para sa pagpapagawa at pagpapaayos ng lumang ambulansiya.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links