Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-27-1990   Author: Hon. Leonardo C. Javier Date Approved: April 20, 1990   Date Posted:April 23, 2012

 

Pagpapasiya na ipahayag sa sambayanang Pilipino at sa mataas na pinuno ng ating bansa na ang pinakaisang paninindigan ng bumubuo ng Sangguniang Bayan ng Pulilan ay tahasang pagkondena o paglaban sa mga pagtatangkang pag-agaw ng kapangyarihan o pagwasak sa kasalukuyang pamahalaan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links