Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-21-1996   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: September 6, 1996   Date Posted:February 5, 2013

 

Kautusang nagaatas  na i-reclassify  ang isang parsela ng lupa na may sukat na 8,220.5 metro kwadrado na pag aari ng Highlander Development Corp  na my titulo Bilang T-53972 at TD-93-19016-01327 at matatagpuan sa Bgy.Taal Pulilan buhat sa dating Agricultural tungo sa Industrial.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links