Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-17-1996   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: July 12, 1996   Date Posted:February 5, 2013

 

Kautusang naglalaan ng halagang P100,000.00 para magamit sa pambili ng fumigator at mga gamot para sa pagsugpo ng sakit na dengue fever. 

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links