Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-15-1996   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: June 14, 1996   Date Posted:February 5, 2013

 

Kautusang naglaan ng halagang P50,000.00 bilang 1996 counterpart  sa LOGODEF  para sa mga pagsasanay na gagawin ng mga tauhan at pinuno ng Pamahalaang Bayan .

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links