Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-14-1996   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: July 12, 1996   Date Posted:February 5, 2013

 

Kautusang bayan na nagaatas sa lahat ng mga may-ari ng tricycle na pampubliko o hindi man na lagyan ng ilaw sa loob at bilang na reflectorized sa harap at sa likod ang sidecar  ang kanilang tricycle at kung taga saan ang may-ari ng nasabing tricycle.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links