Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-13-1996   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: June 7, 1996   Date Posted:February 5, 2013

 

Kautusang naglilipat ng pondo ng Sangguniang Bayan na dating nakalaan sa pambili ng kotse,gugugulin sa maintence at gasolina sa pondo para sa furniture ,fixture and equipment.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links