Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-12-1996   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: June 7, 1996   Date Posted:February 5, 2013

 

Kautusang naglalaan ng halagang P1,845,000.00 para sa gugugulin /pambayad sa fair market value ng pribadong parsela ng lupang gagamitin sa ekspansyon ng pamilihang bayan..

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links