Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-09-1996   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: May 31, 1996   Date Posted:February 5, 2013

 

Kautusang naglalaan ng halagang P180,000.00 bilang karagdagang pondo sa pagpapagawa ng Pambayang Slaughterhouse.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links