Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Public Works Code: RES-26-1990   Author: Hon. Segundo S. Calderon Date Approved: April 20, 1990   Date Posted:April 23, 2012

 

Kahalingan sa Tanggapan ng National Irrigation Administration (NIA), Tambubong San, Rafael, Bulacan sa pamamagitan ni Inhinyero Leonardo Gonzales na mangyaring ipagpatuloy ang paghuhukay sa Tinejero creek.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links