Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-04-1996   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: March 8, 1996   Date Posted:February 5, 2013

 

Kautusang naglilipat ng P200,000.00 mula sa pondong pagpapasemento ng Tibag Barangay Road sa Pagsasaayos ng Pathways at paglalagay ng ilaw sa basketball court ng Barangay Tibag.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links