Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-02-1996   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: February 3, 1996   Date Posted:February 5, 2013

 

Kautusang nagaatas sa lahat ng mamamayan na nag-aaply ng lisensiya sa kasal na magtanim ng tig iisang punong kahoy na namumunga.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links