Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-01-1996   Author: Hon. Alberto C. Andan Date Approved: January 26, 1996   Date Posted:February 5, 2013

 

Kautusang bayan na naguutos sa lahat ng Mamamayan ng Pulilan ,Bulakan na maglabas at magtapon lamang ng kanilang mga basura sa mga oras at araw na itinakda sa kani-kanilang Barangay at nagpapataw ng kaukulang parusa sa paglabag nito .

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links