Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-05-1990   Author: Hon. Rolando M. Peralta Date Approved: April 6, 1990   Date Posted:April 23, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget  na lagyan ng pondong P9,000.00 ang Pagpapagawa ng Trash Van.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links