Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-142-1996   Author: Hon.Victoriano B.Santos Date Approved: November 15, 1996   Date Posted:February 4, 2013

 

Kapasiyahng humihiling sa Kgg.Salvador H.Escudero III.Kalihim ng Kagawaran ng Pagsasaka na mangyaring pagkalooban ng 100 kalabaw na babae ang Pamahalaang Bayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links