Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-25-1990   Author: Hon. Zenaida M. Abanio Date Approved: April 6, 1990   Date Posted:April 23, 2012

 

Kahilingan sa Kgg. Majority Floor Leader Teofisto  Guigona Jr.  na mangyaring ituloy ang kanyang panukalang batas para sa kapakanan ng higit  na maraming mahihirap na mamamayan ng ating bansa.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links