Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-135-1996   Author: Hon.Alberto C. Andan Date Approved: October 25, 1996   Date Posted:February 4, 2013

 

Resolusyon na ipinapahayag ang Pagsang-ayon ng Sangguniang Bayan na maglaan ng kaukulang pondo para sa operation and maintenance ng Barangay Health Station na itatayo sa Barangay Dulong Malabon. 

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links