Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-95-1996   Author: Hon.Alexander R. Flores Date Approved: July 5, 1996   Date Posted:February 4, 2013

 

Resolusyon ng Pasasalamat sa Biodrug Laboratories, Inc. sa Pamamagitan nina G.Rodolfo R.Cruz at G.German San Pedro Dahil sa Kanilang ipinamalas na kabutihang loob at pagkamakabayan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga gamot sa Pamahalaang bayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links