Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-94-1996   Author: Hon.Alexander R. Flores Date Approved: July 5, 1996   Date Posted:February 4, 2013

 

Resolusyon ng pagkilala at mataas na pagpapahalaga kay G.Paul Bernabe Dahil sa kanyang ipinamalas na kabutihang loob at pagkamakabayan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Traffic Lights sa Pamahalaang Bayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links