Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-87-1996   Author: Hon.Alexander R.Flores Date Approved: June 14, 1996   Date Posted:January 29, 2013

 

Kapasiyahang mapitagang hilingin sa Kgg.Roberto Barbers ,Kalihim ng Kagawaran ng Interyor  at Pamahalang Lokal na mangyaring pagkalooban ng halagang Limang Milyong Piso (5,000,000.00) ang Pamahalaang Bayan ng Pulilan Para sa Communications Equipments na gagamitin ng mga Barangay Tanod ng Labing siyam (19) na Barangay sa Pulilan .

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links