Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-14-1991   Author: Hon. Rolando M. Peralta Date Approved: June 7, 1991   Date Posted:April 20, 2012

 

Kapasiyan ng kapangyarihan na makalagda at makapag-neotiate ang Kgg. na Punong Bayan. Aurelio S. Plamenco sa pangalan ng Pamahalaang Bayan ng Pulilan sa mga kontratista na gagawa ng mga barangay roads.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links