Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-79-1996   Author: Hon.Dominador R. Esguerra Date Approved: June 7, 1996   Date Posted:January 29, 2013

 

Kapasiyahang humihiling sa pamunuan Phil. Long distance Telephone Co.sa pamamagitan ni G. Emilio Gregorio, Manager na mangyaring isama na ang pulilan sa mga bayang sineserbisyuhan  ng telepono ng PLDT.ng

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links