Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-67-1996   Author: Hon.Dominador R. Esguerra Date Approved: March 29, 1996   Date Posted:January 29, 2013

 

Resolusyon ng pagbati at mataas na pagpapahalaga kay Gng.Estelita C.Aguirre sa pagkakapili sa kanya bilang Natatanging Bulakena para sa taong 1996.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links