Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-53-1996   Author: Hon.Alexander R. Flores Date Approved: March 29, 1996   Date Posted:January 29, 2013

 

Resolusyon ng pasasalamat at mataas na pagpapahalaga sa Kgg.na Punong Bayan Santiago Sevilla,F03 Alfaro at mga kasama ng bayan ng San Miguel , Bulacan dahil sa kanilang pagtulong sa naganap na sunog sa Barangay Sto.Cristo Pulilan Bulacan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links