Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-47-1996   Author: Hon.Alexander R. Flores Date Approved: March 29, 1996   Date Posted:January 28, 2013

 

Resolusyon ng pasasalamat at mataas na pagpapahalaga sa Kgg,na Punong Bayan Pablito Mendoza at SF01 Lucio Cenario at mga kasama ng bayan ng Bustos Bulacan Dahil sa kanilang pagtulong sa naganap na sunog sa Bgy,Sto.Cristo.Pulilan Bulacan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links