Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-11-1991   Author: Hon. Renan B. Castillo Date Approved: April 30, 1991   Date Posted:April 20, 2012

 

Resolusyon ng pasasalamat at pagpapahalaga kay G. Januario V. Cruz dahilan sa pagkakaloob  ng isang Digital Cordless Telephone Set para sa Bahay Pamahalaan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links