Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-14-1996   Author: Hon.Marcelo Sc.Enriquez Date Approved: February 3, 1996   Date Posted:January 22, 2013

 

Kapasiyahang binibigyan ng pahintulot ang Kgg.na Aurelio S.Plamencona mag Certify na ang Pamahalang Bayan ng Pulilan ay walang pagtutol sa kahilingan ng Nestle Phils.Inc na magdala ng kapasidad ng produksyon ng noodles.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links