Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-10-1996   Author: Hon.Alexander R. Flores Date Approved: February 3, 1996   Date Posted:January 22, 2013

 

Kapasiyahang humihiling sa Kgg.na  Juan Pondo Enrile na mangyaring pagkalooban ang Pamahalaang Bayan ng Pulilan ng halagang P1,000,000.00 buhat sa CDF para sa karagdagang halaga  na gagamitin sa pagpapaayos ng Bahay Pamahalaan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links