Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-10-1991   Author: Hon. Renan B. Castillo Date Approved: April 30, 1991   Date Posted:April 20, 2012

 

Resolusyon ng pasasalamat at pagpapahalaga si Arkitekto Romulo D. Torres, Jr. dahuilan sa kanyang ipinamalas na pagkamakabayan at kagandahang-loob sa  pamamagitan ng isang Floor Polisher. 

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links