Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-31-1995   Author: Hon.Alexander R. Flores Date Approved: December 15, 1995   Date Posted:January 21, 2013

 

Kautusang naglalaan ng P50,000.00 para sa gastusin sa Rizal day at sa araw ng Kabataan sa Disyembre 30,1995.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links