Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-30-1995   Author: Hon.Dominador R. Esguerra Date Approved: November 17, 1995   Date Posted:January 21, 2013

 

Kautusang naglalaan ng P160,000.00 para ipambili ng Radio ,blinking lights at serena ng dalawang police patrol car at radio ng service car ng punong bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links