Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-21-1995   Author: Hon.Alberto C. Andan Date Approved: September 19, 1995   Date Posted:January 21, 2013

 

Kautusang naglalaan ng P30,000.00 para sa mga gastusin sa pagyao ng pang .Punong Bayan Honorato C Aguirre.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links