Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-18-1995   Author: Hon.Vicente B. Esguerra Date Approved: August 11, 2015   Date Posted:January 21, 2013

 

Kautusang nagbabawal sa lahat ng mamamayan na manghuli ng isda o anu mang lamang tubig na may epekto ng lason o balasing sa lahat ng tubigan na nasasakop ng pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links