Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-09-1991   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: April 19, 1991   Date Posted:April 19, 2012

 

Kapasiyahan na ang lupang may T-46245,Oja deklaratoryal 17653 at may sukat na 4,1371 ektarya na matatagpuaan sa barangay Dampol Ist, Pulilan,Bulacan. ay  ipinahahayag ng Sangguniang bayan na industrial ang uri at gamit matapos na ang resolusyong ito ay pagtibayin.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links